Návrh výroby součásti automobilové brzdy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Řešení technologie pro výrobu součásti automobilové brzdy – brzdový disk, které lze uplatnit při výrobě s ohledem na technologičnost konstrukce, druhu polotovaru a funkčnosti součásti. Volba nástrojů a strojů pro jednotlivé operace, ekonomické zhodnocení.
Solution of technology for production part of auto brake – disc brake, which can be applied in the production with regard to a technology of construction, to the kind of the semi - product and to the functionality of components. Selection of instruments and machines for individual operations, economic evalution.
Description
Citation
BURIAN, V. Návrh výroby součásti automobilové brzdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2011-11-01
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1: Jaké jsou náklady na provoz stroje? Otázka 2: Můžete definovat strojní čas? Otázka 3: Je sled operací v technologickém postupu správný? Otázka 4: Rovinná fréza, můžete ji definovat. Otázka 5: Co je to šedá litina?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO