Simulace řízení síťového prvku s neuronovou sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou užití neuronových sítí pro řízení telekomunikačních síťových prvků. Cílem této práce je vytvoření simulačního modelu síťového prvku se spojovacím polem s centrální pamětí, u kterého je optimalizace řízení spojovacího pole řešena pomocí Hopfieldovy neuronové sítě. Veškerý programový kód je vytvořen v integrovaném prostředí MATLAB s využitím Neural Network Toolboxu.
The thesis deals with the use of neuronal networks for the control of telecommunication network elements. The aim of the thesis is to create a simulation model of network element with switching array with central memory, in which the optimization control switching array is solved by means of the Hopfield neural network. All source code is created in integrated environment MATLAB with the use of Neural Network Toolbox.
Description
Citation
ŠILHAN, P. Simulace řízení síťového prvku s neuronovou sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO