Porovnání třecích vlastností kosmetických masážních přípravků

but.committeedoc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Lze nějak vysvětlit proč u některých přípravků průměrná hodnota součinitele tření naroste/poklesne při použití namísto 0,4 ml 0,2 ml? (Obr. 5-11, 5-12, 5-21, 5-22). - zodpovězeno 2) Proč jsou naměřené trendy součinitele tření takto roztřepané (Obr. 4-4)? Nemůže následné zpracování ovlivňovat prezentované výsledky? - zodpovězeno 3) Jaký je tedy kromě porovnání součinitele tření závěr této studie? Jaké přípravky jsou tedy pro masáž nejvhodnější (olej nebo krém)? Měly by vykazovat nízký či vysoký součinitel tření? - zodpovězeno Ing. Košťál: Jak si vysvětlujete změnu součinitele tření v průběhu měření? Proč po píku zase klesne? Co se bude dít dál se suchým kontaktem? - zodpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorVrbka, Martincs
dc.contributor.authorDohnal, Petrcs
dc.contributor.refereeČípek, Pavelcs
dc.date.accessioned2022-06-18T06:54:17Z
dc.date.available2022-06-18T06:54:17Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tribologickými vlastnostmi masážních přípravků – krémů a olejů. Jejím cílem je porovnat vybrané přípravky mezi sebou. K experimentům byl využit tribometr v konfiguraci pin-on-plate, který simuluje roztírání přípravku na kůži. Jako model lidské kůže byla použita kůže hovězí. Vlastnosti přípravků byly porovnány na základě chování součinitele tření v průběhu měření. Během experimentů byl nalezen vhodný parametr, pomocí kterého lze jednoduše porovnat trvanlivosti přípravků. Podle výsledků byl vybrán nejlepší olej z hlediska trvanlivosti a také skluznosti. Práce by mohla posloužit jako základ pro hodnocení a výběr přípravků vhodných k masážním účelům.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis examines tribological properties of massage products (creams and oils). Its aim is to create a comparison of the selected products. Tribometer in the pin-on-plate configuration was used for the experiment because of its ability to simulate the process of rubbing the product on the skin. Cowhide was used as a model of human skin. The attributes of products were compared based on the characteristics of the coefficient of friction during the measurements. Through the experiments a suitable parameter was found for easy comparison of the product's durability. According to the results the best oil was selected in terms of durability and lubrication. The thesis could be used as a basis for creating a standardised method for evaluation and selection of products suitable for massage purposes.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationDOHNAL, P. Porovnání třecích vlastností kosmetických masážních přípravků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139697cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206391
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmasážní přípravekcs
dc.subjectsoučinitel třenícs
dc.subjecttribometrcs
dc.subjecthovězí kůžecs
dc.subjectmassage producten
dc.subjectcoefficient of frictionen
dc.subjecttribometeren
dc.subjectcowhideen
dc.titlePorovnání třecích vlastností kosmetických masážních přípravkůcs
dc.title.alternativeComparison of frictional properties of cosmetic massage productsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-23-10:56:17cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139697en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.12.09 08:54:06en
sync.item.modts2022.12.09 08:12:30en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139697.html
Size:
9.71 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139697.html
Collections