Inteligentní větrání s dálkovým ovládáním a dohledem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a fyzickou realizací systému pro inteligentní pasivní větrání. Mechanický ovladač ventilace je navržen pomocí 3D modelovacího softwaru. Výsledný model je zhotoven pomocí technologie 3D tisku. Řídící jednotka provádí odvětrávání místnosti podle navrženého algoritmu. Tento algoritmus reaguje na aktuální hodnoty teplot a relativních vlhkostí naměřených pomocí vnitřní a venkovní senzorové jednotky. Vzdálené ovládání a monitoring zajišťuje vytvořená aplikace pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Aplikace umožňuje uživateli nastavit parametry pro řízení větrání a zároveň informuje o aktuálních hodnotách teploty a relativní vlhkosti.
The aim of the bachelor thesis is a design and physical realization of system for intelligent passive ventilation. The mechanical controller of ventilation is designed with 3D modelling software. The resulting model is then created by 3D printing technology. The controlling unit realizes the ventilation of the room according to a designed algorithm. This algorithm reacts to current values of temperature and relative humidity measured by indoor and outdoor sensor unit. The remote control and monitoring is provided by application for mobile phones with Android operating system. The application allows the user to set parameters for controlling the ventilation and informs about current values of temperature and relative humidity.
Description
Citation
BENDA, T. Inteligentní větrání s dálkovým ovládáním a dohledem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce. Přednesené otázky oponenta zodpověděl. Členové komise položili následující dotazy: smysl uvedení mapy větrných oblastí na území ČR (doc. Roupec) reakce systému při nepřízni počasí, možné alternativy regulovaných veličin (doc. Roupec) realizace mechaniky (doc. Hammer) původ chyby zmíněné v posudku oponenta (doc. Hammer) odolnost použité oboustranné pásky (doc. Němec) cenové hledisko navrženého řešení (doc. Wagnerová) zvolený rozsah teplot a vlhkosti (doc. Wagnerová) Dotazy student zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO