Technologie vrtání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
První část bakalářské práce se zabývá problematikou vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování včetně používaných nástrojů. Druhá část je zaměřena na představení sortimentu vybraných nástrojových firem. Třetí část je věnována problematice CNC strojů, zejména pak jejich programování. Na konci této části je uvedena ukázka NC programu sestaveného pro zvolenou součást.
The first part of the bachelor's thesis deals with the problems of drilling, roughing out, reaming and recessing including the used tools. The second part is focused on the presentation of the range of goods of the selected tool companies. The third part deals with the problems of the CNC machines and especially with their programming. In the end of this part there is a demonstration of a NC program which was created for the chosen product.
Description
Citation
VEJTASA, V. Technologie vrtání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jaké jsou důležité parametry vrtáku, které ovlivňují vrtání? Jak se vyrábí nástroj s vnitřním chlazením ze slinutého karbidu? Jaký byste použil brousicí kotouč pro broušení vrtáků ze slinutého karbidu? Proč je KNB nevhodný pro broušení SK? Je nějaký rozdíl mezi VBD z hlediska složení použitou na obvodu a u středu vrtáku? Jak se určí potřebný výkon pro vrtání? Kde se měří opotřebení na vrtáku? Jaký je rozdíl mezi strojním a ručním výstružníkem? Je možné vyrábět i díry s jiným průřezem než kruhovým a jakým způsobem se to dělá? Znáte nějaké metody pro zlepšování procesu výroby děr? Čím je dán úhel čela v ortogonální rovině?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO