Podnikatelský záměr pro založení bezkontaktní automyčky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o sestavení podnikatelského plánu pro založení bezkontaktní auto myčky v Břeclavi. V úvodní teoretické části jsou vymezeny pojmy, které souvisejí se založením podniku a podnikatelského plánu. Analytická část navazuje na část teoretickou a zaměřuje se analýzy potřebné k sestavení podnikatelského plánu. Návrhová část pak obsahuje realizovatelný podnikatelský plán.
The bachelor thesis focuses on creating a business plan to establish contactless car wash station in Břeclav. In the introductory theoretical part are defined terms as sociated with company establishment and business plan. These terms are used in analytical part that focuses on alasysis necessary for creating business plan. Proposal’s part includes realizable business plan.
Description
Citation
KRMÍČEK, R. Podnikatelský záměr pro založení bezkontaktní automyčky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Otázky vedoucího BP - odpovězeno v plném rozsahu Otázky oponenta BP - částečně odpovězeno doc. Korytárová - Máte spočítanou návratnost investice? - odpovězeno doc. Korytárová - Jaký je procento mezi cizím a vlastním kapitálem? - odpovězeno doc. Korytárová - S jakou úrokovou mírou se počítá ve Vašem návrhu? - odpovězeno doc. Zich - Na základě čeho jste se rozhodoval při zhodnocení optimistické či pesimistické varianty Vašeho návrhu? - odpovězeno doc. Zich - Jak jste cílil dotazník, že se Vám tam dostali respondenti pod 18 let? - odpovězeno doc. Zich - Kdo je Vaše typická zákaznícka skupina? - částečné zodpovězeno Ing. Kruntorádová - Tvrdíte, že budete plán financovat úvěrem. Myslíte si, že Vám banka dá úvěr v hodnotě 3 000 000 Kč pro takový plán? - odpovězeno Mgr. Novotná - Jak je řešen územní plán ve Vámi navrhované oblasti pro realizaci podnikatelského plánu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO