Komplexní řešení Wake-on-LAN pro konkrétní počítačovou síť

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je na základe získaných informácií navrhnúť webovú aplikáciu, ktorá bude slúžiť na vzdialené zobúdzanie počítačov v rámci Ústavu telekomunikací FEKT VUT v Brně. Teoretická časť sa venuje technológii WoL (Wake on LAN) a súvisiacim technológiám a protokolom. Ďalej sa venuje systému jednotného prihlasovania vo webových službách, funkcii federácie eduID.cz a súčasným webovým technológiám. Praktickou časťou je návrh aplikácie vrátane štruktúry databázy na ukladanie potrebných dát, jej realizácia, nasadenie a otestovanie.
The goal of this thesis is based in designing a web application from obtained information, which will be used to remotely wake up computers within the Department of Telecommunications FEEC BUT. The theoretical part of the thesis is focused on WoL technology, and related technologies and protocols. Moreover, it is focused on a single sign-on system in web services, functions of eduID.cz federation and current web technologies. The practical part is the actual designing of the application including the database structure required for storing data, its realization, use and testing.
Description
Citation
SAKALA, P. Komplexní řešení Wake-on-LAN pro konkrétní počítačovou síť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Radim Číž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Václav Uher, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Povolení o přihlášení? Reagoval velmi dobře
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO