Obracecí kříž pro flexotiskový stroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vypracovat novou koncepci obracecího kříže pro flexotiskový stroj SomaFlex Optima. Práce obsahuje popis stroje a základní popis principu flexotisku. Dále je zde vysvětlen princip obracení materiálu, současný způsob dodávky vzduchu pro vzduchový polštář a rozdíl mezi dmychadlem a kompresorem jako zdrojem vzduchu pro vzduchový polštář. Koncepční řešení obsahuje dvě varianty, a to se svislou a vodorovnou polohou obracecích tyčí. U každé varianty jsou popsány její výhody a nevýhody.
The aim of this work is to develop a new concept of the reversing cross for flexo printing machine SomaFlex Optima. Work includes a description of the machine, the basic description of the principle of flexography. There is explained the principle of turning the material, the current method of supplying air to the air cushion and the difference between the blower and compressor as an air source for the air cushion. Conceptual solution includes two variants, namely vertical and horizontal position of turning bars. For each alternative are described its advantages and disadvantages.
Description
Citation
FALTA, J. Obracecí kříž pro flexotiskový stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (člen) Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO