Návrh instalace fotovoltaické elektrárny v provozu Špitálka akciové společnosti Teplárny Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je návrh fotovoltaické elektrárny na střeše provozu Špitálka akciové společnosti Teplárny Brno. V teoretické části jsou rozebrány typy fotočlánků, možnosti recyklace fotovoltaických panelů, komponenty fotovoltaických systému a možnosti návrhu samotné elektrárny. V praktické části navazuje samotný návrh elektrárny s pomocí informací z teoretické části.
The aim of this work is to design a photovoltaic power plant on the roof of the area Špitálka part of company Teplárny Brno. The theoretical part discusses the types of photovoltaic cells, the possibilities of recycling photovoltaic panels, components of photovoltaic systems and the design of the power plant itself. The practical part is followed by the design of the power plant with the use of information gathered in the theoretical part.
Description
Citation
JEDLIČKA, D. Návrh instalace fotovoltaické elektrárny v provozu Špitálka akciové společnosti Teplárny Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) Ing. Václav Vyčítal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Předsedkyně komise doc. Orságová vyzvala studenta k obhajobě své bakalářské práce a student zkušební komisi seznámil s dosaženými výsledky. Student prezentoval plynule a srozumitelně. Vedoucí práce Ing. Morávek přečetl posudky vedoucího a obou oponentů a požádal studenta o zodpovězení doplňujících otázek oponentů. Student na otázky obratem odpovídal, reagoval věcně a odkazoval se na obsah práce. Předsedkyně vyzvala členy komise k diskuzi. Doplňující otázku položil prof. Drápela ohledně úhlu sklonu panelů a dále studenta požádal o vysvětlení technického detailu zapojení střídače. Student odpověděl na všechny doplňující dotazy srozumitelně. Další doplňující otázku položil doc. Katovský ohledně detailu financování ekologické recyklace fotovoltaických panelů. Student reagoval dle kontextu své práce. Předsedkyně komise uzavřela diskusi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO