Pásový dopravník pro slévárenský písek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku s dopravním výkonem 58 000 kg/hod, dopravní délkou 41 m a dopravní výškou 12,6 m. Práce zahrnuje stručný popis jednotlivých částí dopravníku, provedení funkčního výpočtu podle normy ČSN ISO 5048, určení hlavních rozměrů, návrhem pohonu a napínacího zařízení. Dále je proveden pevnostní výpočet hřídele vratného bubnu, kontroly napínacího šroubu na tah a otlačení v závitech. Práce dále obsahuje přiloženou výkresovou dokumentaci dle zadání.
This bachelor thesis deals with the suggestion of the conveyor belt for the transport of the foundry sand with a delivery capacity of 58 000 kg/hr, transport length of 41 meters and transport height of 12,6 meters. The bachelor thesis includes the delivery description of the components of the conveyor belt, functional calculation according to the standard of ČSN ISO 5048, determination of the main sizes, suggestion of the propulsion and the conveyor belt. Strength calculation of the shaft of returnable cylinder, controls of the tension bolt for the pulling and imprinting in the thread are conducted. The bachelor thesis contains the drawing documentation in accordance with the assignment that is attached.
Description
Citation
SKULINA, D. Pásový dopravník pro slévárenský písek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO