Přeplňování zážehových motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce uvádí základní pojmy, možnosti a jednotlivá konstrukční řešení přeplňování zážehových motorů. Uvádí výhody a nevýhody jednotlivých řešení a vlastní zhodnocení.
The work presents basic terms, options and construction solutions of turbocharged petrol engines. This work also contains positives and negatives of each construction solution and my evaluation.
Description
Citation
MÁJEK, O. Přeplňování zážehových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Jozef Dlugoš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy student odpovídal na následující otázky oponenta: Používá se přeplňování i u vznětových motorů? Pokud ano, je možno uvést příklad nějakého konkrétního motoru? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Ve snaze zlepšit činnost turbodmychadel je jedním z trendů pohánět je nejen energií spalin motoru. Má student představu nebo názor, jakou energií je snahou pohon moderních turbodmychadel podporovat? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Na str. 15 student uvádí: „Kompresním poměrem rozumíme poměr tlaků ve válci mezi dolní a horní úvratí pístu“. Jaká je definice kompresního poměru? Jaké veličiny se kompresní poměr týká? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Jakých teplot spalin dosahují spaliny vznětových a zážehových motorů? Jaké teploty pak dosahuje samotné turbodmychadlo? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Jakým způsobem jsou zatěžovány rotory turbodmychadel za provozu? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL Čím jsou omezeny maximální otáčky rotoru turbodmychadla? - ZODPOVĚDĚL Vyjmenujte častá poškození turbodmychadel. - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚDĚL
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO