Softwarový framework pro standardizaci PLC programu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá standardizací softwaru pro PLC v rámci firemního využití. Cílem práce bylo navrhnout a implementovat program pro jednoúčelová zařízení používané v assembly procesu a program pro komunikaci umožňující nasazení zařízení v Master-Slave systému v roli slave. Program využívá prvky z normy IEC 61131-3, aby byla zabezpečena snadná přenositelnost programu pro různá vývojová prostředí. Software byl navržen tak, aby se dal lehce používat a měnit pro různá zařízení.
This thesis deals with standardization of PLC software used in company. The aim of this thesis was to design program for single-purpose machine used in assembly process and communication program to allow machines to be used in Master-Slave system as Slave. The programs use elements from IEC 61131-3 to make them portable among different integrated development environments. The software was designed to be easily reusable and modifiable for different machines.
Description
Citation
HRUBÝ, O. Softwarový framework pro standardizaci PLC programu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na všechny dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO