REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Řešení předpolí Květné zahrady spočívá v návrhu návštěvnického centra v části nazývané Pomerančová zahrada, zlepšení funkčního řešení stávajících objektů a řešení nových skleníků v části Holandské zahrady. V objektu návštěvnického centra bude v 1. NP studovna s knihovnou, bookshop a restaurace, v podzemí potom přednáškový sál a navazující galerie. Nad galerií se nachází hlavní komunikace a prostor se světlíky a betonovými lavičkami. V celku je zahrnut návrh vodních ploch, pomerančová zahrada a návrh volného prostoru "zahrady soch". U stávajících objektů zpřesňuji funkce a navrhuji bytobé buňky v 2. NP. Zajímavostí je skleněný tunel, který vede skrz Tropický skleník jako hlavní komunikační tah k návštěvnickému centru. Dále jsou v koncepci řešení nové objekty skleníků na místě stávajících. Zde bude umístěno předváděcí a prodejní centrum zahradnických produktů a výpěstků.
The solution of foreland of the Floral garden consist in project of visitor center and in the part of a garden called "Orange garden", improvement functional solution current obejcts and solution new greenhouses in the Holland garden section. In visitor center bulding will be a study room with library, bookshop and restaurant in first floor, in underground will be the lecture hall and gallery. Above the gallery is the main communication and the lunnete sapce and the concrete benches. In the project there is inculded the solution of water site, orange garden and solution of the free space - "The statue garden". At current objects I accurating functions and design flat cells in second floor. Interesting tking is the glass tunnel, which facing leads trought Tropic greenhouse as the main communication route to the visitor centre. Furthermore in my conception will be new greenhouses in the place of the current ones. There will be place show and the sell centre of garden products.
Description
Citation
DRNOVSKÁ, H. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Roman Antl (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Vladimír Kozumplík (člen)
Date of acceptance
2009-07-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO