Daňové a účetní aspekty volby právní formy podnikání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je ukončení podnikání fyzické osoby a založení společnosti s ručením omezeným. V této společnosti se stane jednatelem a jediným společníkem majitel původní firmy. Převod majetku i závazků do společnosti lze uskutečnit dvěma základními způsoby a to jak prodejem, tak i vkladem podniku jako celku. Cílem práce je tedy zhodnotit z daňového a účetního hlediska obě varianty a vybrat tu, která bude nejpřístupnější pro konkrétního podnikatele.
Ending of business of self-employed natural person and setting up of a new limited liability company is the subject of the bachelor thesis. Owner of the previous business will become an agent and only partner of the new company. There are two ways to move all assets and liabilities. The first one is selling business with all assets and liabilities and the second one is investment of business in the basic capital. The aim of the thesis is to evaluate from the tax and accounting point both of these ways of transfer and to choose one of them as more interesting than the other one for a special businessman.
Description
Citation
VÁCLAVKOVÁ, L. Daňové a účetní aspekty volby právní formy podnikání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) JUDr. Ilona Rašovská (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Vilma Svojanovská (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO