Návrh komunikační síťové infrastruktury budovy pro rezidenční a komerční užívání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikační síťové infrastruktury vícepatrovou budovu, která kombinuje rezidenční a komerční užívání. Návrh vychází zejména z poskytnuté projektové dokumentace ve formě výkresů a požadavků investora. Práce obsahuje popis základní problematiky sítí, ale také analýzu plánovaného stavu a popis potřebných prostředků pro realizaci návrhu.
The bachelor's thesis deals with the design of a communication network infrastructure for a multi-storey building that combines residential and commercial use. The design is mainly based on the provided project documentation in the form of drawings and requirements of the investor. The thesis contains a description of the basic issues of networks, but also an analysis of the planned state and a description of the necessary resources for the implementation of the design.
Description
Citation
ŠIŠTÍK, J. Návrh komunikační síťové infrastruktury budovy pro rezidenční a komerční užívání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.: Je nutné využít pro každé patro jeden rozvaděč? - zodpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Zamyslel jste se nad časovou a personální náročností realizace, jak rozumíte pojmu ekonomická rozvaha? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO