Příprava objemové SiC keramiky pokročilými slinovacími metodami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci byla provedena literární rešerše přípravy pokročilých kera-mických materiálů se zaměřením na neoxidickou keramiku na bázi karbidu křemíku. Studován byl vliv tlaku, teploty a času na její výslednou mikrostrukturu. Experimentální část byla věnována přípravě objemové SiC keramiky a to především metodou spark plasma sintering.
In this bachelor's thesis literature search of preparation of advanced ceramic materi-als was made. The influence of pressure, temperature and time on final microstruc-ture of non-oxide SiC ceramics was studied. The experimental part was devoted to processing of bulk SiC ceramics especially by spark plasma sintering.
Description
Citation
POCZKLÁN, L. Příprava objemové SiC keramiky pokročilými slinovacími metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Petra Krajňáková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO