Vývojové trendy leteckých lopatkových motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavním záměrem této bakalářské práce je shrnout aktuální vývoj probíhající v oblasti lopatkových civilních motorů. Tento vývoj je směřován ke snížení spotřeby paliva a zvýšení termické a propulzní účinnosti. Popsané principy vychází především z výzkumných programů ACARE, Vision 2020 a VITAL. Projekty jsou rozpracovány a některé jsou již ve stádiu letových zkoušek.
The aim of the bachelor work is to summarize recent developments in aviation jet engines. This development is oriented to reduce fuel consumption and improve thermal and propulsive efficiency. Principles described in this work are based primarily on development programs ACARE, Vision 2020 and VITAL. Projects are under development and some are already at the stage of flight tests.
Description
Citation
FIALA, L. Vývojové trendy leteckých lopatkových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO