Vizualizace modelu ve virtuální realitě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zaoberá pojmom virtuálna realita, jeho históriou, využitím a možným technologickým spracovaním. Následne sa zameria na typ softvéru nazývaný herný engine. Bližšie bude popísaná jeho funkcia, historický vývoj a rôzne typy herných enginov. Praktická časť práce je zameraná na tvorbu tréningovej simulácie vo virtuálnej realite. Pri jej tvorbe sú využívané charakteristické funkcie vybraného herného enginu, vďaka ktorým je vhodný pre tvorbu tohto typu aplikácií.
This thesis is dedicated to a term called virtual reality, its history, applications and possible technological adaptations. Subsequently the focus is going to shift towards a type of software called game engine. The function, historical development and various kinds of game engines are going to be closely described. Practical part of the thesis is going to be focused on making of training simulation in virtual reality. During development the unique features of the chosen game engine, thanks to which this game engine is suitable for creating such applications, are going to be used.
Description
Citation
LUKAČOVIČ, S. Vizualizace modelu ve virtuální realitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student prezentoval svou práci, zmínil základy, využití a praktickou stránku tohoto oboru. Byl uveden přehled programových řešení a vizualizace na příkladu videa konkrétní konstrukční součásti. Dále proběhlo video s konkrétním příkladem simulace manuálního rozmontování převodovky ve virtuální realitě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO