Elektronický informační panel pro lékařské účely s bezdrátovou komunikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací elektronického informačního panelu s bezdrátovou komunikací. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty a jejich implementace v následné konstrukci. Informační panel bude obsluhován přes webový server, který je zapnut na jiném zařízení.
The bachelor‘s thesis is about design and realization of wireless electronic informatial panel. Each individual component and its implementation is described in this paper. Information panel well be controled via web server, which will be running on another device.
Description
Citation
ZERZÁN, J. Elektronický informační panel pro lékařské účely s bezdrátovou komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Arm, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student neobhájil bakaláčskou práci. Na základě předložené práce a obhajoby bylo konstatováno, že student nevypracoval bakalářskou práci na dostatečné úrovni a nesplnil jeden z bodů zadání.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO