Problematika měření a vyhodnocování impedance vypínací smyčky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce je věnována problematice impedance vypínací smyčky. Je zde řešena problematika měření impedance vypínací smyčky, různé postupy měření a přesnost těchto měření. Dále se práce zabývá následným vyhodnocováním měření impedance vypínací smyčky a zápisem výsledků měření. Práce se také zaměřuje na impedanci vypínací smyčky z hlediska činnosti jistících prvků elektrizační soustavy. Nakonec je jako součást práce provedeno praktické měření impedance vypínací smyčky v reálných elektrických obvodech.
This work is applied to questions about impedance of tripping loop. It deals with problems of measuring impedance of tripping loop, different measurement, procedures and accuracy of these measurements. Further, the work deals with the subsequent evaluation of the measuring impedance of tripping loop and writing of the measurement results. The work also focuses on the impedance of tripping loop in terms of the operation of the protective elements of the electrification system. Finally, the practical measurement of the impedance of tripping loop in real electrical circuits is performed as part of the work.
Description
Citation
ŠVÉDA, M. Problematika měření a vyhodnocování impedance vypínací smyčky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Jan Knobloch, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-07
Defence
Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce na téma Problematika měření a vyhodnocování impedance vypínací smyčky. Student prezentoval teorii k problematice měření impedance vypínací smyčky. Následně seznámil komisi s vstupními parametry zkoumaného testovaného objektu, kde byla měřena impedance. Dále seznámil s použitými přístroji pro měření impedance a s výsledky získanými z každého přístroje. Na otázky oponenta odpověděl. Na doplňující otázky komise odpovídal pouze s obtížemi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO