Návrhy na zlepšení marketingového mixu vinařství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou současného marketingového stavu společnosti. Za pomoci několika jednodušších i složitějších analýz dojdeme k výsledkům, díky kterým se následně zhodnotí marketingové prostředí společnosti a navrhne se případná optimalizace marketingového postoje Zámeckého vinařství Bzenec s.r.o.
This bachelor thesis deals with the problems of the current marketing status of the company. With the help of several simple and more complex analyzes we get the results, with will then evaluate the company’s marketing environment and suggest optimalization of the marketing position of Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
Description
Citation
SEČKA, V. Návrhy na zlepšení marketingového mixu vinařství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-24
Defence
otázky oponenta práce - odpovězeno prof. Dohnal - Vysvětlete jednotlivé složky marketingového mixu. - odpovězeno prof. Dohnal - Jak byste rozdělil peněžní prostředky na marketingovou propagaci za účelem maximalizace zisku vinařství? - odpovězeno prof. Dohnal - Který z marketingových nástrojů je v oboru vinařství nejvhodnější s ohledem na jeho přínosy? - odpovězeno doc. Doskočil - Co je metrikou pro určení, zda návrhy v bakalářské práci jsou efektivní? - odpovězeno Ing. Kruntorádová - Na jakém principu jste predikoval tržby, které má prodejna generovat? - odpovězeno Ing. Kruntorádová - Jaké charakteristiky jste měl zjišťovat u potenciálních zákazníků? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO