Simulátor proudového výstupu 0-24mA s mikrokontrolérem

but.committeeprof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky k obhajobě: Schéma s DAC převodníkem - nechybí tam něco? Jaké parametry může mít zátěž? Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBradáč, Zdeněkcs
dc.contributor.authorMačišáková, Kateřinacs
dc.contributor.refereeBenešl, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:50:48Z
dc.date.available2019-06-14T10:50:48Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje návrhu velmi přesného simulátoru proudového výstupu 0-24 mA s mikrokontrolerem s rozlišením 0,001 mA. V práci se postupně zabývám prů-zkumem trhu s obdobnými zařízeními, teorií a dále pak návrhem koncepce celého systé-mu, vytipováním použitých součástek a zhodnocením jejich vhodnosti. Navrhuji zde schéma zapojení a desku plošných spojů, kterou pak následně vyrobím a osadím. Pro výsledný přístroj navrhuji a vyrábím krabičku, která tak vhodně doplní a sjednotí celý systém. Celý přístroj oživím, naprogramuji a otestuji jeho funkčnost.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with design of very accurate current output simulator 0-24 mA with microcontroller with resolution 0.001 mA. In the thesis I deal with the market re-search with similar devices, theory and then with the conception of the whole system concept, with the identification of used components and with the evaluation of their suitability. I propose here a circuit diagram and a printed circuit board, which I then produce and install. For the resulting device I design and produce a box that will suita-bly complement and unify the entire system. I will revive the whole device, program it and test its functionality.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationMAČIŠÁKOVÁ, K. Simulátor proudového výstupu 0-24mA s mikrokontrolérem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119253cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173724
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSimulátorcs
dc.subjectproudový výstupcs
dc.subjectmikrokontrolercs
dc.subjectD/A převodníkcs
dc.subjectVUT Brnocs
dc.subjectSimulatoren
dc.subjectcurrent outputen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectD/A converteren
dc.subjectBUTen
dc.titleSimulátor proudového výstupu 0-24mA s mikrokontroléremcs
dc.title.alternativeSimulator of current output 0-24mAen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-13-09:27:37cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid119253en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:00:11en
sync.item.modts2021.11.12 15:00:47en
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
7.05 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_119253.html
Size:
5.75 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_119253.html
Collections