Bluetooth keš

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem bluetooth cache pro hru geocaching. Stručně popisuje, co je to geocaching a popisuje bluetooth cache. Dále popisuje výběr hardware pro realizaci, návrh schématu zapojení i plošného spoje. Pomocí vývojového diagramu vysvětluje funkci firmware a poskytuje manuál k ovládání Android aplikace, určené k odesílání logů do cache a její správě. Prezentuje výsledky měření spotřeby cache v jednotlivých režimech. V závěru navrhuje řešení, jak prodloužit výdrž cache na jedno nabití.
This thesis deals with bluetooth cache design for geocaching. It briefly describes what geocaching is and describes the bluetooth cache. It also describes the selection of hardware for realization, the design of circuit diagram and printed circuit board. Using a flowchart, it explains the firmware function and provides an application management manual for using an Android application for managing the cache. Presents the results of measuring cache consumption in individual modes. Finally, it proposes a solution to extend the cache life for a single charge.
Description
Citation
FRANEK, M. Bluetooth keš [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: 1) jak byla měřena kapacita baterie? 2) jak je určen čas, kdy se zařízení zapne? 3) na jakou vzdálenost zařízení funguje? 4) uveďte příklad příkazu GSM.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO