REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Zahrada tajomná Zahrada fantastická v kontraste k Libosadu podnecuje rozmyslet niekto si pomyslel Lucy in the Sky with Diamonds revitalizace
Garden secretful Garden fantastical in contrast to Libosad makes you rethink somebody has thought Lucy in the Sky with Diamonds revitalisation
Description
Citation
ĽAŠOVÁ, Z. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Roman Antl (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Vladimír Kozumplík (člen)
Date of acceptance
2009-07-16
Defence
Studentka představila koncept versus kontext, kompoziční vztahy, provozy, studentka reagovala na připomínky vedoucího práce a oponenta.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO