Laboratorní dohledový systém

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením dohľadového monitorovacieho systému pre školské laboratórium. Popisuje laboratórne prvky, ich účel a stav pred aplikovaním konfigurácie, zároveň obsahuje porovnanie komerčných dohľadových systémov a výber jedného, ktorý bol aplikovaný. Podstata práce je zameraná na protokol SNMP a jeho využitie pri monitorovaní laboratórnej siete. V praktickej časti práce je vytvorená konfigurácia dohľadového systému, ktorý je aplikovaný v sietí laboratória a zabezpečuje tak monitoring a dohľad nad sieťovým laboratóriom.
This bachelor thesis deals with network monitoring solution for school laboratory network. Describes the laboratory network devices, their purpose and condition before applying configuration, it also contains a comparison of commercial supervision network systems and the choice of one that has been used. The essence of the thesis is focused onto SNMP protocol, its use in laboratory network monitoring. In the practical part of the thesis is created the system supervision configuration, which is applied into laboratory network and ensures the supervision and monitoring for whole laboratory network.
Description
Citation
BOŠEĽA, J. Laboratorní dohledový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radek Fujdiak, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Horváth, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kolařík (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student dokázal odpovědět na otázky oponenta i na doplňující otázky komise. Prezentace probíhala velmi přesvědčivě a sebevědomě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO