Nástřiky na vysokopevnostní oceli metodou cold spray

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací metody Cold Spray na vysokopevnostní oceli. Teoretická část práce představuje obsáhlou rešerši současného poznání aditivní technologie Cold Spray a poskytuje souvislosti mezi jednotlivými mechanismy této metody. Tato část se rovněž zabývá vysokopevnostními ocelemi, jejich druhy, mikrostrukturou a vlastnostmi. Experimentální část této bakalářské práce se zabývá čtyřmi vzorky vysokopevnostních ocelí, které představují substráty pro povlak metody Cold Spray. Po depozici povlaků je provedena mikrostrukturní analýza těchto povlaků a měření jejich mikrotvrdosti.
This bachelor’s thesis focuses on possible applications of the Cold Spray additive technology in context of high strength steels. The theoretical part of this work represents an extensive research on the topic of Cold Spray technology, showing connections between many of the mechanisms of this technology. This part also focuses specifically on high strength steels, their types, microstructures and properties. The experimental part of this work examines four samples of Cold Spray coatings on a high strength steel. After depositing these coatings, microstructure and microhardness analysis are provided.
Description
Citation
ŠESTÁK, S. Nástřiky na vysokopevnostní oceli metodou cold spray [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Válka, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Salamon, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislava Fintová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
- Vlastní obhajoba bakalářské práce. - Posudek vedoucího. - Posudek oponenta. - Odpovědi na dotazy oponenta. - Jak lze upravit povrch pro lepší kohezi vrstvy, je leštěný povrch opravdu vhodný? - odpověděl k úplné spokojenosti tazatele - Pohyb WTi částice při dopadu na matrici a její vliv na výslednou vrstvu. - odpověděl k úplné spokojenosti tazatele - Jakým způsobem byste sníčil riziko výskytu trhliny. Vznik a příčina tvorby trhliny mezi substrátem a vrstvou. - odpověděl k úplné spokojenosti tazatele
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO