Bezpečnost IoT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia platformy Android Wear. Rieši časovú náročnosť výpočtov s veľkými číslami, modulárnou aritmetikou a kryptografiou na tejto platforme. Ďalej rieši komunikáciu s mobilným zariadením a autentizačný protokol typu klient-server. Výstupom práce budú tri aplikácie. Jedna bude určená pre Android Wear, ktorá otestuje časovú náročnosť daných výpočtov, komunikáciu s mobilným zariadením a tak tiež bude fungovať ako vydavateľ registrácie a overenia užívateľovi. Druhá bude pre Android. Hlavnou funkciou bude registrácia užívateľa a jeho následné overenie spolupracujúc s aplikáciou v Android Wear a počítačovým programom. Posledná bude určená pre počítač a bude fungovať ako dokončovateľ registrácie a jej následného overenia.
This work focuses on the problematic of the Android Wear platform security. The work solves the question of the time-consumption of calculations with big numbers, modular arithmetic and cryptography of this platform. Furthermore, solves the work the question of the communication with mobile devices and the authentication protocol client-server. The outputs of the work are three applications. The first application is suitable for Android Wear and it tests the time-consumption of particular calculations, communication with a mobile device and it also works as the issuer to the user registration and verification. The second application is for Android. The main function is the user registration and user’s authentication in cooperation with the application on the Android Wear platform and the computer application. The last application is suitable for computer and it works as the finisher of the registration and its authentication.
Description
Citation
HANZLÍČEK, M. Bezpečnost IoT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Patrik Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Q1: Rýchlosť spracovania - vysvetlené. Q2: Výpočet rýchlosti spracovania dát - vysvetlené.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO