Návrh a konstrukce snímací části cimbalonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Semestrální práce je zaměřena na návrh několika možných způsobů provedení snímání strun, případně tzv. virtuálních strun elektronického cimbalonu. Práce vychází z problematiky konstrukčních vlastností klasického cimbálu a jeho způsobu tvorby tónů. U jednotlivých navržených metod jsem využil poznatky o snímání elektrických kytar, o funkci laserové harfy, o možnostech midi kontrolerů a o vlastnostech elektretových mikrofonů. Většinu metod jsem již zkonstruoval a prověřil v praxi. Některé stále ještě zhotovuji a jejich ověření zařadím do navazující bakalářské práce.
This term paper focuses on the design of several possible methods of electroacoustic transduction (further called pickup), specifically of virtual strings of the electronic cimbalom. The paper is based on the problems associated with the classical cimbalom’s design, as well as with its method of tone production. For each of the proposed methods I have made use of my own experiences with guitar pickup, laser harp function, MIDI controller capabilities, and the properties of electret microphones. Most of the methods are ones that I developed and tested in practice, some of which I am still working on and will include in my subsequent Bachelor’s thesis.
Description
Citation
NOP, P. Návrh a konstrukce snímací části cimbalonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Student zavrhl obvod na obr. 31 pro dlouhou reaktanční dobu tohoto zapojení. Kdyby o důvodu, proč tomu tak je, přemýšlel, tak by zjistil, že to způsobuje komparátor s hysterezí osazený klasickým, ale pomalým OZ 741, navíc není provedena ochrana proti saturaci jeho výstupního napětí. Přitom užití OZ jako komparátoru se dnes považuje za přežité. Při obhajobě ať uvede možné zapojení komparátoru s hysterezí s jinou rychlejší součástkou.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO