Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti Nové Vinařství, a.s. a na návrhy na její zlepšení za období 2013–2017. V první polovině práce bude zpracována teoretická část, která bude zaměřena na konkrétní metody finanční analýzy, aplikované v praktické části. Další část práce se zabývá analýzou současného stavu u vybrané společnosti. V závěrečné kapitole bude navrhnuto opatření ke zlepšení finanční situace podniku.
This bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the selected company Nové Vinařství, a.s. and proposals for its improvement over the period 2013-2017. In the first half of the thesis, the theoretical part will be elaborated, focusing on specific methods of financial analysis applied in the practical part. Another part of the thesis deals with the analysis of the current state of the selected company. The final chapter will propose measures to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
LIGASOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno. Otázky oponenta: odpovězeno. Otázky komise: Ing. Lucie Folprechtová: S ohledem krátkou dobu návratnosti navrhované investice, kterou je pořízení nového lisu, proč společnost nerealizovala tuto investici již dříve? Zjišťovala jste, v jakém programu firma účtuje a jaké je jeho propojení s insolvenčním rejstříkem? Odpovězeno. Mgr. Helena Musilová: Kdo tvoří převažující odběratelkou základnu společnosti? Jakou formou řeší společnost právní vztah s těmito subjekty, uzavírají např. kupní smlouvy? Mají ve smlouvách sjednané zajištění závazků? Odpovězeno. doc. Ing. Eva Lajtkepová, PhD.: Navrhujete, aby si společnost zpracovávala finanční analýzu, kdo bude zodpovědný za její tvorbu? Ve SWOT analýze uvádíte jako hrozbu nízkou nezaměstnanost, vysvětlete. Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO