Spirální šnekový dopravník

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí spirálního šnekového dopravníku pro dopravu skleněné drti při maximálním vhodném sklonu. Textová část této práce obsahuje teoretický popis šnekových dopravníků, posouzení funkčnosti při daném sklonu a výpočty. Přílohou této práce je výkresová dokumentace.
These bachelor thesis deals with design and construction of spiral screw conveyor for glass crumb transport with maximum appropriate cant. The text part of the thesis contains theoretical description of screw conveyers, consideration of functionality with given cant and calculations. In the attachment of the thesis is drawing documentation.
Description
Citation
KNOTEK, J. Spirální šnekový dopravník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: Zdroj informací součinitelů tření f1 a f2? - zodpovězeno Průhyb spirálového šneku - délka 8,5m. - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO