Novostavba hotelu v Brně

but.committeedoc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Skřek - tajemník, Ing. Jindřich Galata - tajemník, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. Romana Benešová - člen, Ing. František Vlach, Ph.D. - člen, Ing. Milan Pilgr, Ph.D. - člen, Ing. Boris Biely - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,cs
but.defenceStudentka představila svou diplomovou práci pomocí powerpointové prezentace. Představila umístění a situaci místa stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení a vizualizaci stavby. Dále studentka odpovídala na dotazy zkušební komise a otázky oponenta: - Navrhla jste vnější zdivo z cihelných bloků, které mají dané koordinační rozměry. Proč jste tyto rozměry nerespektovala? - Ve skladbě provětrávané fasády máte navržené hliníkové kotvy. Jaký bude jejich průměrný počet na m2? Jak jste uvažovala se započtením tepelných mostů ve výpočtu U? Jaké byste navrhla opatření pro eliminaci tepelných mostů? - Ve výkresu tvaru máte naznačený prostup pro vedení rozvodů v instalační šachtě ozn. č. 6. Vzhledem k tomu, že máte sloupový systém s průvlaky (skrytými), je tento prostup vhodně umístěný? Co vše bude v instalační šachtě umístěno? Je nutný takto velký prostup? Jak souvisí s požární bezpečností? - K jednotlivým hotelovým pokojům máte zakreslené dveře bez prahu. I když máte navrženou předsíňku, kde jsou dveře také bez prahu, jak zajistíte požadavky na vzduchovou neprůzvučnost? Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKolář, Radimcs
dc.contributor.authorBabycheva, Darynacs
dc.contributor.refereeNováková, Evacs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:57:17Z
dc.date.available2022-02-08T04:57:17Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je vypracovaní dokumentaci pro provedení stavby hotelu. Navrhovaný objekt se nachází ve městě Brno. Hotel splňuje podmínky tříhvězdičkového (***) ekonomického standardu. V hotelu jsou 18 ubytovacích jednotek, z čehož 2 pokoje jsou navrženy pro ZTP. Celková kapacita pro ubytování - 38 osob. Součástí hotelu je restaurace s terasou. Hotel disponuje podzemními garážemi primárně navrženými pro parkování osobních automobilů návštěvníků hotelu. Objekt je navržen obdélníkového tvaru. Konstrukční systém hotelu je kombinovaný. Obvodové zdivo v nadzemních podlažích je z keramických tvárnic, uvnitř je železobetonový skelet. Základová konstrukce je řešena jako systém tzv. bílé vany z vodonepropustného betonu. Stropní konstrukce jsou navržené jako železobetonové stropní desky. Zastřešení bude řešeno plochou střechou s přitěžovací vrstvou kačírku. Celý objekt je zateplen, aby splňoval požadavky na energetickou náročnost budov. Hlavní vstup je orientován ze západní strany. Před objektem na západní straně je zřízen prostor pro parkování několika vozidel.cs
dc.description.abstractSubject of this diploma this is prepare a documentation for the construction of a hotel. Designed object is located in the Brno city. The hotel meets the conditions of a three-star (***) economic standard. It is designed with 18 accommodation units, of which 2 rooms for disabled. The hotel accommodates only 38 people. There is a restaurant with a terrace in the hotel too. Underground garages primarily designed for parking cars of hotel visitors. The object is designed in a rectangular shape. The construction system of the hotel is combined. Perimeter masonry in the upper floors is made of ceramic blocks, inside are a reinforced concrete skeleton. The foundation structure is designed as a system of waterproof concrete. The floor structure is designed as reinforced concrete slabs. The roofing will be solved by a flat roof with a gravel layer. The whole building is insulated to meet all the requirements of energy consumption of buildings. The main entrance is oriented to the west. In front of the building there is a parking space for hotel guests.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationBABYCHEVA, D. Novostavba hotelu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141874cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203757
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiplomová prácecs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjecthotelcs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectzákladová deskacs
dc.subjectplochá střecha s kačírkemcs
dc.subjectželezobetonový skelet.cs
dc.subjectDiploma thesisen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjecthotelen
dc.subjectrestauranten
dc.subjectfoundation slaben
dc.subjectflat roof with pea gravelen
dc.subjectreinforced concrete skeleton.en
dc.titleNovostavba hotelu v Brněcs
dc.title.alternativeHotel in Brnoen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-01cs
dcterms.modified2022-02-07-18:44:30cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141874en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:57:17en
sync.item.modts2022.02.08 04:17:47en
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
27.53 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59061.pdf
Size:
81.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59061.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59057.pdf
Size:
81.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59057.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141874.html
Size:
1.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141874.html
Collections