Hodnocení efektivnosti investic v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic v podniku Ferromet a. s. První část se věnuje teoretickým poznatkům čerpaným z odborné literatury. Následuje praktická část, která je věnována analýze konkrétních investic v dané společnosti.
This Bachelor thesis is focused on evaluation of investment effectiveness in the company Ferromet a. s. The first part of this thesis is theoretical and is based on professional literature related to the topic. The second part is aimed at analysis of particular investment activities in the company.
Description
Citation
HRUBOŠ, R. Hodnocení efektivnosti investic v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
Otázky vedoucího: nezodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Hornungová: připomínka k označení tabulek a popisům tabulek. Jakým způsobem jste stanovoval náklady na výstavbu automyčky? zodpovězeno částečně Ing. Luhan: Jakým způsobem jste zjišťoval zájem o tuto službu? zodpovězeno doc. Zich: připomínka ke způsobu citací. Zvažoval jste případnou i ekologickou zátěž provozu automyčky? Jaké jsou měsíční náklady na provoz automyčky? Co vše je v provozních nákladech zahrnuto? Co vše je myšleno jako "servisní náklady"? Jaká je cenová tvorba v rámci projektu? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO