Optimalizace zdanění osoby samostatně výdělečně činné a s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou zdanění fyzické a právnické osoby, konkrétně osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným. Záměrem bakalářské práce je doporučit vybranému reálnému podnikateli, která z forem podnikání bude za určitých podmínek pro něj výhodnější. Teoretická část vymezuje východiska z oblasti zdanění fyzické a právnické osoby. Praktická část analyzuje, porovnává a hodnotí vybrané formy podnikání především z hlediska zdanění, ale i z jiných hledisek.
The bachelor thesis deals with the analysis of taxation of personal and legal entities, namely self-employed persons and limited-liability companies. The intention of the bachelor thesis is to recommend to the selected real entrepreneur which of the forms of business will be more advantageous for him under certain conditions. The theoretical part defines the fundamentals of taxation of personal and legal entities. The practical part analyses, compares and evaluates the selected forms of business especially from the taxation standpoint, but also from other aspects.
Description
Citation
ZIGMUNDOVÁ, K. Optimalizace zdanění osoby samostatně výdělečně činné a s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Hanušová - Jak jste informace ze SWOT analýzy na str. 37-38 využila pro dosažení vymezeného cíle práce? Má uvedené vůbec nějaký vztah k cíli? - částečně odpovězeno Ing. Pěta - Jakým způsobem se stanovuje základ daně u právnické osoby, která vede účetnictví? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO