Převodník frekvence na napětí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce řeší problematiku převodu frekvence na napětí především hlediska rychlosti a přesnosti převodu. Cílem práce je návrh a realizace převodníku na základě vstupních požadavků. Řešení spočívá v realizaci a následně ve vzájemném porovnání vybraných typů převodníků. Podařilo se vynést závislost přesnosti na rychlosti. Na základě zjištěných údajů je možné vybrat vhodnější řešení převodu frekvence na napětí pro zadané požadavky.
This bachelor’s thesis deals with the issue of the transfer frequency to voltage focusing on dynamics and accuracy. The goal of this thesis is the design and implementation of the converter based on the input arguments. The graph evaluates the tradeoff between dynamics and accuracy. It is possible to choose a more suitable solution to transfer frequency to voltage for the specified requirements.
Description
Citation
ŠINDELÁŘ, M. Převodník frekvence na napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO