Racionalizace skladového hospodářství a manipulace s materiálem v 1. Brněnské strojírně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se ve své první části zabývá rozborem a technologické dokumentace, manipulace s materiálem, strojů a manipulačních zařízení.Cílem těchto rozborů je vytipování nedostatků současného stavu.V druhé části se práce zaměřuje na návrh variant řešení při odstraňování zjištěných edostatků a propracování doporučované varianty.
This disertation work consists of two main parts. The first part deals with analysing technological documentation, materials handling, machinery and manipulating machinery. The aim of these analysis is to point out possible problems of current state. The second part of the work focuses on suggestions of different slolutions for removing defects found and working through a recomended alternative.
Description
Citation
SVOBODA, M. Racionalizace skladového hospodářství a manipulace s materiálem v 1. Brněnské strojírně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO