Posouzení mobilní aplikace firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá posouzením a analýzou současného stavu mobilní aplikace, která slouží jako nástroj pro tvorbu B2B objednávek společnosti Pleas a.s. Následným výsledkem práce by měl být návrh na zlepšení dané aplikace a zhodnocení jejích přínosů.
The dissertation aims on assessment and analysis of current state of mobile application which serves as a B2B ordering tool for company Pleas a.s. Consequent result of dissertation should be suggestion for improvement of the mobile application and evaluation of its benefits.
Description
Citation
NOBSTOVÁ, L. Posouzení mobilní aplikace firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázky vedoucího - bez otázek Otázky oponenta - viz protokol - odpovězeno Otázky komise: doc. Novotný: Dotaz na konkrétní funkcionality, které budou přidány do aplikace. - odpovězeno Ing. Štepník: Vysvětlení pojmu drátěné modely a využití při návrhu aplikace. - odpovězeno prof. Mezník: Vysvětlení klíčových slov - assessment. - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO