Implementace metody 5S ve výrobním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá implementací metody 5S v podniku zaměřeném na výrobu a zpracování skelného vlákna. Teoretická část vysvětluje základní principy filozofie Kaizen. V praktické části je navržena a dále implementována metodika 5S ve společnosti. V závěru práce jsou zhodnoceny přínosy aplikace užité metody.
This thesis deals with implementation of 5S methods in company focussed on production and processing of fiberglass. The theoretical part explains the basic principles of the philosophy of Kaizen. In the practical part is designed and implemented 5S methodology in the company. In conclusion, there are evaluated the benefits of application of the used method.
Description
Citation
ČECHOVÁ, P. Implementace metody 5S ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Mgr. Nisler Stanislav (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
Otázky oponenta - odpovězeno. Mgr. Nisler - Jak na tu změnu reagovala ta obsluha strojů? - odpovězeno. doc. Zinecker - Co bylo hlavním cílem Vaší BP? V kapitole 2 by měla být zpracována analýza současného stavu, je to tak? - odpovězeno. Ing. Doskočil - Jak Vám Vaše zpracované analýzy pomohly v návrhové části? Kdo bude provádět implementaci, kolik to zabere času? - odpovězeno. Ing. Videcká - V práci jste uvedla SWOT analýzu, ve slabých stránkách máte uvedenou vyšší cenu výrobků? Jaká je Vaše konkurence? V práci byste doporučila zavedení systému KANBAN, jak to v praxi bude vypadat? Bude to mezi pracovišti? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO