Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Diplomová práce se zabývá vypracováním architektonické studie úprav vybrané lokality na území MPR Kroměříže. Návrh respektuje regulační plán města a požadavky památkové péče. Na vybrané ulici Vejvanovského byla zvolena funkce, řešeny provozní a formální návaznosti na nejbližší okolí, urbanistický interiér včetně zeleně. Dále byla vypracována architektonická studie tří zvolených nově navržených budov s ohledem na historický obraz MPR Kroměříž.
This thesis focuses on developing an architectural study modifications of selected localities in the urban reserve Kroměříže. The proposal respects the regulatory plan and conservation requirements. The selected street Vejvanovského function has been selected, addressed a formal operational connection with the immediate surroundings, including urban interior green. In addition an architectural study of three selected newly designed buildings with regard to the historical picture of the urban conservation area towns.
Description
Citation
PERGLOVÁ, I. Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen) Ing.arch. Miloslav Tabarka (člen) Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO