Džok film

Abstract
Džok film je autoportrét. Reakce na hollywoodskou produkci a na to, jakým způsobem mrzačí mýtus. Džok film je o vztahu jednotlivce k civilizaci a kapitalismu. Znovuvytváření osobního mýtu na troskách těch starých. Duchovní cvičení utvářející život autora. Džok film je akční film.
Jog film is selfportrait. Reaction to Hollywood production and how it mutilates universal myth. Jog Film is about relationship of an individual to civilization and capitalism. Recreation of personal myth on residues of the old ones. Spiritual exercise that forms the life of its performer. Jog Film is an action movie.
Description
Citation
DOČKAL, P. Džok film [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (člen) MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Jiří Ptáček (člen) Mgr. Terezie Nekvindová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod diplomant velmi stručně uvádí svou práci – hodinu dlouhý film, který je následně promítán. Po představení DP byly přečteny posudky vedoucího práce a oponentky (v zastoupení přečetl M. Mazanec). V diskuzi nad otázkami odmítl student tezi obsaženou v posudku vedoucího o autoterapeutické povaze práce. Další diskuze je vedena nad formálními aspekty filmu – střihem, skladbou sekvencí apod. Diplomant věcně argumentuje. Po diskuzi byla obhajoba ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO