Deformačně napěťová analýza brokových hlavní

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou hlavní brokové zbraně. Tato zbraň byla navržena společností Česká zbrojovka a.s. Práce obsahuje úvod do problematiky zbraní, dále pak část zabývající se problematikou výstřelu z brokových zbraní. Deformačně napěťová analýza byla provedena metodou konečných prvků. V závěrečné části je uvedeno zhodnocení získaných výsledků.
This bachelor’s thesis deals with stress-strain analysis of the shotgun barells. Gun was designed by company Česká zbrojovka a.s. Thesis contains an introduction to the functionality of weapons folowed by chapter dealing with shot from small shot shotgun. Stress-strain analysis was performed by finite element method. The final section shows the evaluation of achieved results.
Description
Citation
BĚHAL, J. Deformačně napěťová analýza brokových hlavní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Lubomír Junek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vajdák (člen)
Date of acceptance
2016-06-13
Defence
Diplomant prezentoval běhen asi 11 minut svoji bakalářskou práci a následně odpověděl na všechny otázky oponenta i dalších členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO