Přídavný výstup na textový displej pro konzolové aplikace běžící na osobních počítačích s operačním systémem Windows

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací kompaktního modulu s jednočipovým mikrokontrolérem a grafickým LCD displejem, který plní funkci alternativního zobrazovacího zařízení pro počítačové embbeded systémy, kde není nutné nebo vhodné použít grafickou kartu a VGA či jiný displej s vysokým rozlišením. Realizovaný modul přijímá data textového výstupu libovolné aplikace z osobního počítače pomocí univerzálního sériového rozhraní nebo sériového portu RS232. Přijatá data následně zobrazí na grafickém LCD displeji a uchová do dočasné paměti mikrokontroléru. Modul může být napájen z rozhraní USB nebo ze zdroje počítače.
This Bachelor´s thesis deals with a design and realization of compact module with a single-chip microcontroller and graphics LCD display as alternative display equipment for embedded computer, in which a video card and VGA or an another high resolution display is not necessary or acceptable. The realized module receives data from text output of any application running on personal computer via universal serial bus or RS232 interface. Then the received data are displayed in the LCD and saved into temporary memory of the microcontroller. The module can be supplied using USB interface or power supply of the computer.
Description
Citation
SVOBODA, P. Přídavný výstup na textový displej pro konzolové aplikace běžící na osobních počítačích s operačním systémem Windows [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Prokeš, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Soumar (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Jan Malý (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Pro ovládání displeje jste použil nějakou existující knihovnu? Jak jste řešil zobrazování zpráv na displeji? Jaká je výsledná cena vytvořeného zařízení? Jakým způsobem jste provedl vlastní realizaci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO