Spektrální vlastnosti denního světla jako časoprostorová funkce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce popisuje základní údaje o Slunci, sluneční konstantě, průchodu slunečního záření zemskou atmosférou. Popisuje účinky složek optického záření a fyzikální charakter slunečního záření. Práce také popisuje charakteristiku denního osvětlení v přírodě a to jak ve spektrálním složení přírodního světla, tak průměrné doby slunečního svitu. Dalším bodem práce je popis měřícího přístroje Konica Minolta. V kapitole postup měření popíši samotný průběh měření jasu oblohy. Zhodnocení měření je uvedeno v závěru práce.
Graduation thesis describes basic data about Sun, suns constant, solar radiation thoroughfare by the earth's atmosphere. Thesis describes effects of components of optical radiation and physical character of solar radiation. Thesis also describes character of day lighting in nature, spectral distribution of natural lighting, average time of sunshine. The next point of thesis is description of measuring equipment Konica Minolta. In chapter measuring procedure is described measuring process of the sky radiance. Measurement analysis is mentioned in conclusion.
Description
Citation
MAYER, J. Spektrální vlastnosti denního světla jako časoprostorová funkce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. (místopředseda) Ing. Jiří Potěšil (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci a v diskuzi odpověděl na všechny položené otázky
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO