Technologická etapa dokončovacích prací bytového objektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy realizace střešního pláště a okapového systému bytového objektu. Objekt je umístěn v proluce městské zástavby obce Františkovy Lázně. Jako střešní krytina je použita drážková krytina z hliníkového svitkového plechu. Střecha je sedlového tvaru s vikýři vystupujícími na obě strany střechy. Všechny prováděné práce jsou upraveny klempířsky z hliníkového plechu včetně opláštění svislých stěn vikýřů a napojení objektu na sousední stavby. Součástí dokončovacích klempířských prací je i realizace okapového systému, který je navržen ze stejného materiálu od stejného výrobce jako střešní krytina. Uchycení okapových svodů je řešeno použitím montážních polystyrenových válečků do fasádního systému ETICS, které zajišťují přerušení tepelných mostů.
This bachelor thesis deals with the technological stage of realization of roof cladding and gutter system of a housing building. This building is situated in a gap site of urban development in Františkovy Lázně. For the roofing, seam roofing made of aluminum sheet metal roll was used. There is a gable roof with dormer-windows at both sides of the roof. For all the conducted tinsmith work including horizontal dormer walls sheathing and attachment of the building to adjacent buildings, aluminum sheet metal was used. A part of finishing tinsmith work is also realization of gutter system which is designed to be made of the same material from the same producer as the roof cladding. Gutter attachment is done by means of assembling polystyrene rollers into façade system of ETICS which ensure thermal bridges’ break.
Description
Citation
PATOČKA, B. Technologická etapa dokončovacích prací bytového objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO