Rozhodování o změně právní formy firmy a jejím vstupu na burzu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca pojednáva o prvotnej verejnej emisii akcií, ako o externom zdroji financovania podnikateľských aktivít. Čitateľ je najskôr zoznámený so základným vymedzením teoretických pojmov ako finančný trh, akciová spoločnosť a IPO. Práca sa ďalej zaoberá analýzou vybranej spoločnosti pomocou zvolených finančných ukazovateľov a makroekonomickou analýzou. Cieľom práce je návrh rozhodovacieho modelu pre podporu rozhodnutia spoločnosti o zmene právnej formy a jej vstupe na burzu. Ide o podporu rozhodnutia spoločnosti, kde sa hodnotí finančné zdravie spoločnosti, makroekonomické predpoklady pre IPO a aktuálna situácia v danom odvetví. Následne je vybraný a aplikovaný rozhodovací model, ktorý slúži na stanovenie hlavných doporučení pre spoločnosť.
The bachelor thesis deals with the initial public offering (IPO), as an external source of funding of business activities. There is the basic definition of the theoretical concepts related to the IPO for example financial market, joint-stock company and IPO. Further the work deals with the analysis of the chosen company by means of analysis of chosen financial indicators and macro economical analysis. Aim of this work is proposal of decision model for the support of decision-making to change the legal form of the company and its IPO. It is basically support of the decision-making, where financial health of the company, macro economical aspects and current situation in the sector are taken into account. Furthermore, there is determined decision model which is used for formulation of main recommendations.
Description
Citation
JANKECHOVÁ, S. Rozhodování o změně právní formy firmy a jejím vstupu na burzu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Ing. Doubravský Ph.D.: V závěru práce zmiňujete tzv. funkci užitku. Co tato funkce představuje a jak by mohla být v rozhodovacím modelu využita?/odpovězeno otázka oponenta Mgr. Horňáková: V čem vydíte nevýhody rozhodovacího modelu podle Pagana a podle Chemmanura a Fulghieriho pro zmiňovanou společnost?/odpovězeno otázka oponenta Mgr. Horňáková: Při jakém předpokladu zisku z IPO by se společnosti Entity resp. Slovak Telekom vyplatilo vstoupit na veřejný finanční trh?/odpovězeno Ing. Kučerová Ph.D.: Jak jste určila pravděpodobnosti v druhém situačním uzlu?/odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO