Návrh implementace standardů do procesu zásobování a skladovaní ve společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zavedení firemních standardů do procesu zásobování a skladování zásob a optimalizaci těchto procesů v pivovaru Jihlava společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. Obsahuje analýzu současného stavu, identifikaci problémů a nedostatků, jejich vyhodnocení a navržení opatření, která by zjištěné problémy a nedostatky zmírnila nebo odstranila, což povede k efektivnějšímu využití firemních nákladů, jako jsou čas, zaměstnanci, materiál a jiné.
This thesis focuses on the implementation of corporate standards in the supply chain and inventory storage and optimalization of these processes in brewery Jihlava of the company Pivovary Lobkowicz, a.s. It contains an analysis of the current situation, identify problems and defeciencies, evaluate them and propose measures to alleviate or eliminate them, thereby contributing to a more efficient use of corporate costs, such as time, staff, materials and others.
Description
Citation
MEDVEĎOVÁ, K. Návrh implementace standardů do procesu zásobování a skladovaní ve společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Jakuba (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce – odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce – odpovězeno Otázka: Ing. Kříž - Jak konkrétně bude provedena změna informačního systému - odpovězeno částečně Otázka: Ing. Jakuba - Proces párování faktur s příjemkou, párování objednávky s příjemkou - odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO