Dolování asociačních pravidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá dolováním asociačních pravidel. První část se věnuje vysvětlení technologie dolování dat a teorie, kterou je dobré znát pro seznámení se s asociační analýzou. Další část se věnuje samotné asociační analýze a podrobně vysvětluje principy algoritmu Apriori. Poslední část práce popisuje implementaci a testování algoritmu Apriori v programovacím jazyce Java.
This bachelor's thesis is concerned with the association rule mining. The first part is devoted to the explanation of data mining technology and theory, which are necessary pre-steps for getting acquainted with association analysis. The next part focuses on the association analysis itself and explains the principals of algorithm Apriori in detail. The last part of the thesis describes the implementation and testing of algorithm Apriori in the Java programming language.
Description
Citation
ŠABATKA, O. Dolování asociačních pravidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO