Programová podpora pro Fair Trade

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce vznikla jako programová podpora pro nevládní neziskovou společnost Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Klade si za cíl položit základy informačního systému, který bude schopný integrovat a usnadňovat činnost této organizace. V aktuální verzi se jedná zejména o skladové hospodářství sjednocující management zboží na několika pobočkách a synchronizaci účetních položek pro potřeby účetnictví. Je zde uvedeno několik modulárních prvků, které umožní ulehčit další rozšíření a vývoj systému. Systém je postaven na technologiích PHP a MySQL s doplňkovou funkcionalitou JavaScriptu, která je však v zájmu co nejširší kompatibility minimalizována a pokud možno nahrazována alternativními řešeními.
This work has been created as a support for non-profit NGO Society for Fair Trade and Development Education. It's aimed to build a base of an information system, that will be able to integrate and simplify the organisation's running. In the actual version it's foremost about stock control system unifying the management of commodities on several affiliates and synchronization of book entries for accounting purposal. To make the further development easier, several modular components are introduced. The system is based on technologies of PHP and MySQL with additional functionality of JavaScript which is, for the sake of widest compatibility possible, minimalised and substituted with alternative solutions if possible.
Description
Citation
KRIVOSUDSKÝ, J. Programová podpora pro Fair Trade [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2007-02-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO