Optimalizace procesu vysekávání na stroji TruPunch 1000

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem bakalářské práce je návrh optimalizace vysekávacího procesu na stroji TruPunch 1000 ve společnosti Limid Mohelno s.r.o. Skříň aparátu pro indukční ohřev je vyráběna z konstrukční oceli DC01 o tloušťce 1 mm. Pro výrobu rozvinutého tvaru dílce byla jako nejvhodnější metoda výroby zvolena technologie vysekávání, jejíž základní princip a podstata jsou popsány v teoretické části této práce. V praktické části je uveden reálný návrh na optimalizaci včetně technického a ekonomického zhodnocení, jež obsahuje také porovnání výsledných cen pro původní a nově navržený proces.
Content of this bachelor thesis is the suggestion of optimisation of punching process on the TruPunch 1000 in Limid Mohelno s.r.o. Case of device for induction heating is manufactured from steel DC01 with thickness 1 mm. To manufacturing of the evolved shape was as the most advantageous technology determined the punching technology. Principle and fundamentals of punching are described in the theoretical part of this thesis. In the practical part is suggested optimisation including technical and economical evaluation and comparison of the prices for original and new suggested process.
Description
Citation
KUDLÁČ, L. Optimalizace procesu vysekávání na stroji TruPunch 1000 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Student seznámil zkušební komisi s obsahem své bakalářské práce a odpověděl na otázky oponenta. Otázky: 1. Lze změnou tvaru nástroje ovlivnit kvalitu střihu? 2. Jaký je způsob indexování nástrojů při výměně nástroje? 3. Lze k vystřižení součásti využít laser? 4. Je Vámi použitý materiál DC01 odolný vůči stárnutí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO