E-tivities: efektivní způsob učení se jazykům?

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Účelem této semestrální práce je dozvědět čím je E-learning a odkud to příšlo, popsat historii vytváření electoního studia a pochopit klady a zápory tohoto typu školení. A samozřejmě pochopit, je takový studium efektivní nebo ne. Práce je rozdělena do sedm hlavních částí: definice, formy e-learningu, historie e-learningu, výhody e-learningu, nevýhod elektronického elektronického učení, vliv na vyučovací proces. Bakalářská práce je zaměřena na analýzu práce zástupců "e-learningu". Popis procesu učení jazyka a efektivity výuky angličtiny prostřednictvím e-learningu. Příspěvek popisuje proces výuky angličtiny pomocí dvou elektronických platforem. První objekt je placená online škola, největší společnost studující angličtinu ve východní Evropě. Druhou částí práce je bezplatná mobilní aplikace zaměřená na vývoj a výuku angličtiny, nejoblíbenější aplikace na světě v sekci online školení. Informace o firmách, historii vzniku a principy práce používané v aplikacích jsou prezentovány formou přehledu firem.
The purpose of semestral work is to understand what does “E-learning” means and where it comes from, to describe the history of electronic learning and research advantages and disadvantages of this kind of education. And finally get an answer for the question if E-learning is effective activity to learn languages? The work is devided into seven parts: defenitions, forms of e-learning, history of e-learning, advantages/benefits of e-learning, disadvantages of electronic electronic learning, an influence of modern technologies on the teaching process. The bachelor thesis is aimed at analyzing the work of representatives of e-learning. Description of the process of learning a language and the effectiveness of learning English through e-learning. Is it possible to learn a language with the help of electronic media and the Internet? This paper describes the process of learning English with the help of two electronic platforms. The first is a paid online school, the largest company studying English in Eastern Europe. The second part of the work is a free mobile application aimed at developing and learning English. The most popular application in the world in the online training section. information about companies, the history of creation and the principles of work used in the applications are presented in the form of a review of companies. Effectiveness of those companies and e-learning at all.
Description
Citation
DAVYDENKO, V. E-tivities: efektivní způsob učení se jazykům? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci s výraznými chybami a na některé otázky nedokázal odpovědět.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO