Možnosti financování veřejné stavební zakázky z pohledu investora

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je především poukázat na možnosti financování veřejných zakázek na stavební práce se zaměřením na veřejný sektor. Teoretická část objasňuje hlavní pojmy týkající se dané problematiky podle novely „ZVZ“ s vysvětlením základních forem financování veřejné správy. Nalezením a bližším analyzováním vhodných finančních zdrojů pro určitou veřejnou stavební zakázku se zaobírá část praktická.
The aim of Bachelor´s thesis is to point out the possibilities of financing public procurements on construction works, focusing on the public sector. The theoretical part explains the main concepts related to the issue based on the Novel "LPP" with explaining basic forms of Public Administration. The practical part deals with identifying an closer analysing of appropriate financing funds for a certain public construction procurement.
Description
Citation
SEIDLOVÁ, A. Možnosti financování veřejné stavební zakázky z pohledu investora [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO